Zajęcia z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej

Dnia 13 marca w klasie IA oraz w klasie IB odbyły się zajęcia biblioteczne, pt. ,,Na książęcym dworze", prowadzone przez Panie z Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi. Podczas zajęć dzieci przypomniały sobie zasady higieny osobistej, rozmawiały na temat wyglądu średniowiecznych zamków i ich mieszkańców. Mowa była również o ubiorze księcia i księżniczki. Panie czytały książkę o wspomnianych wcześniej kwestiach i omawiały ją wspólnie z uczniami. Dzieci w grupach układały z gotowych kolorowych figur geometrycznych zamek na podstawie gotowego planu zamku. Na koniec zajęć projektowano strój księcia lub księżniczki.

Organizator zajęć: Paulina Karbowiak

Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej Zajęcia z Biblioteki Pedagogicznej