Podsumowanie konkursu językowego

Dnia 11 maja 2018 roku w SP 109 w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie języka angielskiego SKILFULER. Brało w nim udział 25 szkół podstawowych z Łodzi.
Jesteśmy dumni z naszych uczennic. Aleksandra Bojanowska z kl. 5A (opiekun Izabela Skonieczna) zajęła II miejsce wśród klas piątych.
Natalia Piórkowska z kl. 7A (opiekun Krzysztof Harasim) otrzymała dyplom za zakwalifikowanie się do finału konkursu.
Serdecznie gratulujemy
Opiekunowie Izabela Skonieczna i Krzysztof Harasim

Podsumowanie konkursu językowego Podsumowanie konkursu językowego Podsumowanie konkursu językowego Podsumowanie konkursu językowego