Świetlica

ŚWIETLICA ZAPRASZA W GODZINACH
7.00 – 17.00

Głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po zajęciach. Ponadto w ciągu całego roku szkolnego realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Program świetlicy obejmuje miedzy innymi zadania związane z:

  • bezpieczeństwem w szkole i poza nią,dniami okolicznościowymi i świętami,
  • porami roku,
  • konkursami edukacyjnymi  i artystycznymi,
  • sportem i aktywnością ruchową,
  • zdrowiem i ekologią,
  • obsługą i wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej,
  • wycieczkami i ciekawymi spotkaniami.

Uczniowie są starannie przygotowywani do konkursów i turniejów. Mogą brać udział w różnych akcjach charytatywnych i kiermaszach okolicznościowych.

Codziennie, pod kontrolą nauczycieli świetlicy szkolnej dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych i wyrównywania braków w nauce oraz korzystania z pomocy starszych kolegów.Szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie dzieci do samodzielności, dbałości o higienę osobistą i kształtowanie postaw wzajemnego szacunku oraz rozwój kultury osobistej. Świetlica utrzymuje ścisłą współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami.