Historia

Historia szkoły na Olechowie sięga początków XX wieku. Wiadomo najstarszym mieszkańcom Olechowa, że tereny te były zamieszkiwane wówczas przez ludność pochodzenia niemieckiego. Do szkółki na Olechowie uczęszczały dzieci polskie oraz niemieckie. Uczyły się w jednej izbie, a nauczyciel prowadził lekcje jednocześnie w dwóch językach - niemieckim i polskim. Dzięki temu dzieci polskie szybko uczyły się języka niemieckiego, a dzieci niemieckie polskiego. W roku 1945 ludność niemiecka opuściła tereny Olechowa. Pozostałością po nich jest stary cmentarz, który obecnie mocno zdewastowano.

Kobieta na ulicy Zakładowej, w tle szkoła
zdjęcie z lat 70-tych przekazane przez p. Zofię Pawełczyk w tle obecny budynek szkoły, a obok stare budynki szkolne

Po wojnie szkoła mieściła się w trzech budynkach położonych przy posesjach nr 26, 29, 32 na ul. Zakładowej. Kierownikiem szkoły była pani Joanna Kazik, która objęła to stanowisko po panu Kozłowskim. Liczba uczniów wynosiła od 80 do 120. Prócz sal lekcyjnych, w budynkach szkoły, były pokoje, w których mieszkali nauczyciele. Wówczas w skład Rady Pedagogicznej wchodziło 8 osób, a liczba uczniów wynosiła od 80 do 120.

Dzięki staraniom pani Joanny Kazik w 1958 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, której budynek zajmujemy do dziś. Oddano ją do użytku w październiku 1959 roku. Z czasem podjęto się też budowy świetlicy. Inicjatorem tego pomysłu był pan Z. Nowakowski. Przy świetlicy istniała biblioteka i koło teatralne, które prowadzili nauczyciele. W nowym budynku szkolnym mieściła się również, bardzo potrzebna wówczas ze względu na walkę z analfabetyzmem, szkoła dla dorosłych.

Jako ciekawostkę należy wspomnieć, iż nauczyciele w w/w latach, chcąc dostać się do Inspektoratu Oświaty lub Urzędu Łódź Widzew musieli pokonywać odległość 6 km pieszo lub rowerem służbowym. Droga, którą się poruszali była piaszczysta, wiodąca przez pola, aż do obecnego wiaduktu na ul. Rokicińskiej. Tam była krańcówka, gdzie w małym, drewnianym domku zostawiano rowery.

Po odejściu na emeryturę p. Joanny Kazik kierownictwo szkoły objął pan Karol Kazik. Funkcję tę pełnił do 1973 roku, w którym władze oświatowe powołały na stanowisko dyrektora p. Barbarę Leszczyńską. Pełniła ona tę funkcję do 2003r. Do momentu rozpoczęcia budowy osiedla mieszkaniowego Olechów, szkoła nasza kształciła niewielu uczniów. Oddziały I - VIII były pojedyncze, klasy nieprzeludnione. Szkoła pracowała na jedną zmianę i najczęściej o godz. 15.00 była już zamykana. Sytuacja zmieniła się, gdy zaczęły powstawać bloki. Gdy nie wybudowano jeszcze szkoły po sąsiedzku, w jednym roku szkolnym uczyły się tu klasy pierwsze, a dzieci starsze dowożone były specjalnym autobusem do SP Nr 43 na ul. Wacława.

Z inicjatywy Pani Dyrektor i całej Rady Pedagogicznej, szkole nadano imię generała Mariusza Zaruskiego - taternika, kapitana Zawiszy Czarnego, wychowawcy młodzieży, poety, legionisty. Nieco później Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar, który towarzyszy nam na uroczystościach szkolnych i wraz z uczniami reprezentuje naszą szkołę.

W latach 2003-2011 dyrektorem szkoły był p. Sławomir Maciejewski. Od 1 września 2011 roku naszą szkołą kieruje p. Adam Szadkowski.