Rada Rodziców

  Rada Rodziców  
Przewodniczący Pregrasso Joanna
4a
Wiceprzewodnicząca Kmieciak Joanna 3a
Sekretarz Winiarek - Góral Ilona 5a
Skarbnik Stolarczyk Anna
7a

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkolnym oraz bezpośrednio na konto Rady Rodziców

BANK PKO S.A. IX ODDZIAŁ W ŁODZI

Nr konta: 52 1240 3086 1111 0000 3480 1439