Dla rodziców

Szkoła jest społecznością zorganizowaną, działającą na podstawie prawa (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej).

Społeczność szkolną tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Warunki dobrej współpracy szkoły i rodziców:

  • przekonanie obu stron o konieczności takiej współpracy,
  • systematyczna wymiana informacji o dziecku, jego postępach i trudnościach oraz o sposobach ich przezwyciężania,
  • zaangażowanie nauczycieli i rodziców w stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie,
  • wspólna dbałość o stwarzanie optymalnych warunków do nauki.

Zachęcamy rodziców do współpracy!