Licznik

106868 gości było na naszej stronie.

79 dni do końca roku szkolnego

Nabór do klas I

 04 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021:

- do oddziałów ogólnodostępnych, która będzie trwała do:

  • 29 maja 2020 r. – ostatni dzień logowania do systemu

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:       

lodz.elemento.pl

  1. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
  1. ZGŁOSZENIAdo szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest
    on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne
    z przyjęciem dziecka). ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
  2. WNIOSKU do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym