Pedagog

 Pedagog - mgr Ewa Sawicka    

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż."  Janusz Korczak

  Godziny zajęć Rodzaj zajęć

Poniedziałek

   

Wtorek

   

Środa

   

Czwartek

   

Piątek

   

Zakres działań pedagoga:

  • Konsultacje, porady, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wynikających z sytuacji rodzinnej, szkolnej i środowiskowej ucznia
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
  • Pomoc materialna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • Działania twórcze rozwijające osobowość ucznia
  • Prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych w klasach
  • Współpraca z instytucjami