Pedagog

mgr. Ewa Maria Sawicka. Pedagog, LogopedaPedagog - mgr Ewa Sawicka

Ukończyła studia o specjalności: psychopedagogika, doradztwo zawodowe i personalne, Logopedia ogólna z logopedią medialną oraz studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, a także liczne kursy z obszaru rozwoju osobistego. Posiada uprawnienia do stosowania dramy. Prowadzi konsultacje, porady, pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wynikających z sytuacji rodzinnej, szkolnej i środowiskowej dzieci. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i działania twórcze.

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż."  Janusz Korczak

Osoby pełniące dyżur

Ewa Maria Sawicka

Pedagog, Logopeda

Katarzyna Trocińska

Psycholog

Aneta
Milcarz

Pedagog

Poniedziałek

08.00-16.00  13.30-16.30  

Wtorek

08.00-13.30   12.00-17.30

Środa

08.00-13.30  14.00-16.30  

Czwartek

08.00-12.00    

Piątek

08.00-10.00     

Zakres działań pedagoga:

  • Konsultacje, porady, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wynikających z sytuacji rodzinnej, szkolnej i środowiskowej ucznia
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktyktycznego
  • Pomoc materialna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • Działania twórcze rozwijające osobowość ucznia
  • Prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych w klasach
  • Współpraca z instytucjami