Kontakt

Dyrekcja Szkoły przyjmuje interesantów (wnioski, konsultacje, spotkania)
w każdy czwartek w godz. 12.00 - 15.00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 141
IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO
92-402 ŁÓDŹ
UL. ZAKŁADOWA 35


 TEL. 42 670-99-93, FAX 42 670-99-93
E-MAIL sp141lodz@gmail.com