Terminy zebrań i konsultacji

Konsultacje w I półroczu

odbędą się:

22 X 2018 r. godz. 18.00- 19.00 - klasy IV-VIII
23 X 2018 r. godz. 16.30-17.30 - klasy I-III

21 XI 2018 r. godz. 18.00-19.00 - klasy IV-VIII
22 XI 2018 r. godz. 16.30 - 17.30 - klasy I-III

Zebranie z rodzicami

informujące o planowanych ocenach semestralnych, a w szczególności o ocenach niedostatecznych, ustalają wychowawcy klas w terminie od 17 do 20 XII 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy!