Terminy zebrań i konsultacji

Zebrania z rodzicami
IA    
IB    
IIA    
IIB    
IIIA    
IIIB    
IVA    
IVB    
IVC    
IVD    
VA    
VB    
VC    
VIA    
VIB    
VIIA    
VIIB    
VIII    
Konsultacje w I półroczu

odbędą się w godz.

 

Podczas konsultacji obecni są wszyscy nauczyciele.

Serdecznie zapraszamy!