Rekrutacja

Szanowni Państwo

06 maja 2019 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 ogólnodostępnych, która będzie trwała do 28 maja 2019 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:      

lodz.elemento.pl

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

  1. ZGŁOSZENIAdo szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć
    w szkole obwodowej.
  2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

Prosimy pobrać i dostarczyć do szkoły klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych do zgłoszenia lub wniosku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 

 

Obwód szkoły

Do obwodu szkoły włączone są ulice:

Anny Jagiellonki cała,

Bolesława Szczodrego cała,

Hermana Władysława cała,

Informatyczna cała,

Kaczmarka Romana cała,

Kazimierza Odnowiciela cała,

Leszka Białego cała,

Łokietkówny Elżbiety cała,

Mazowieckiego Janusza, księcia cała,

Niewiarowskiej Krystyny cała,

Ofiar Terroryzmu 11 Września, al. od ul. Informatycznej do końca,

Olechowska od nr 31 i 34 do końca,

Opolczyka Władysława, księcia cała,

Orłowicza Mieczysława cała,

Przewozowa cała,

Przyjazna cała,

Szwalma Bronisława cała,

Świdnickiego Bolka cała,

Zakładowa od nr 1 – 145.