Kalendarz roku szkolnego

3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
11 - 24 lutego 2019 r. Ferie zimowe
18 - 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 r. Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski:
31.X, 2. XI, 21.XII, 2.I, 2.V