Kalendarz roku szkolnego

4 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
29 stycznia - 11 luty 2018 r. Ferie zimowe
29 marca - 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski:

2 listopad 2017 r.
30 kwiecień 2018 r.
2 maj 2018 r.
4 maj 2018 r.
1 czerwiec 2018 r.